Wednesday, 26 August 2015

Elfed and Tracey's 6 Castle Charity Bike Ride - Taith Feic Elusenol 6 Castell Elfed a Tracey

Taith Feic Elusenol 6 Castell Elfed a Tracey

Elfed and Tracey's 6 Castle Charity Bike Ride


Elfed a Tracey with Castell Dinbych - Elfed and Tracey by Denbigh Castle 

As some of you are aware Tracey and I are intending to do a 2 day 160 mile charity bike ride over two days around North Wales visiting 6 historic castles on the way – Denbigh, Ruddlan, Conwy, Caernarfon, Criccieth and Harlech. We will be starting on the 12th September from Llanrhaeadr finishing in Criccieth on the first day then continuing via Harlech returning back home on the evening of the 13th September 2015. Our target is to raise at least £1000 in total from this event.

We will be raising money for both Conwy and Denbighshire Mental Health Advocacy Service (CADMHAS) and for Ty Gobaith (Hope House). People can donate to one or the other or both if they wish by clicking on the links below.

For Ty Gobaith
For CADMHAS
We would be very grateful if you could circulate this information to as many of your friends as possible
Conwy & Denbighshire Mental Health Advocacy Service (CADMHAS) provides a quality, independent user led advocacy service which enables vulnerable people and their carers to have a voice to safeguard their health and wellbeing. This is done by:
• Promoting independence.
• Empowerment.
• Challenging discrimination and preventing unfair treatment.
• Safeguarding individual rights.
Ty Gobaith – Hope House http://www.hopehouse.org.uk/home.html
Hope House Children's Hospices - Hope House in Oswestry and Ty Gobaith in Conwy - provide specialist nursing care in addition to practical and emotional support to terminally ill and life limited children and young people.
For the latest on my training for this bike ride please visit my blog http://searchofgoodfood.blogspot.co.uk/ and click on the 6 Castle North Wales Charity Bike Ride page in the menu bar
Thanks in advance for your support
Elfed Williams


Fel mae rhai ohonoch yn ymwybodol yn barod mae Tracey a finnau yn bwriadu gwneud taith seiclo elusennol 160 milltir dros ddau ddiwrnod o amgylch Gogledd Cymru gan ymweld â 6 castell hanesyddol Dinbych, Rhuddlan, Conwy, Caernarfon, Criccieth a Harlech. 

Byddwn yn dechrau ar Fedi 12fed o Lanrhaeadr ac yn darfod y diwrnod cyntaf yng Nghriccieth yna yn mynd ymlaen yr ail ddiwrnod i Harlech cyn troi am adref gan obeithio darfod nos Sul 13ddeg. Ein nod ydi codi oddeutu £1000 o’r achlysur.

Byddwn yn codi arian ar gyfer Tŷ Gobaith ac I Wasanaeth Eiriolaeth Iechyd Meddwl Conwy a Sir Ddinbych. Os hoffech gyfrannu gallwch wneud hynny drwy glicio ar y dolenni isod.
I Dŷ Gobaith
I GEIMCaSDd (Gasanaeth Eiriolaeth Iechyd Meddwl Conwy a Sir Ddinbych)
<http://www.everyclick.com/cadmhas>
Os yn bosib gwnewch chi glicio ar y botwm ‘share’ i rannu'r neges yma hefo’ch cyfeillion ar Facebook.
Gwasanaeth Eiriolaeth Iechyd Meddwl Conwy a Sir Ddinbych
Mae Gwasanaeth Eiriolaeth Iechyd Meddwl Conwy a Sir Ddinbych ( CADMHAS ) yn darparu gwasanaeth eiriolaeth annibynnol sy’n galluogi defnyddwyr a’i gofalwyr i gael llais i ddiogelu eu hiechyd a'u lles . Gwneir hyn drwy :
• Hyrwyddo annibyniaeth .
• Grymuso .
• Herio gwahaniaethu ac atal triniaeth annheg.
• Diogelu hawliau unigol .
Tŷ Gobaith
Mae Tŷ Gobaith yn darparu gofal nyrsio a chefnogaeth i blant, pobl ifanc ac oedolion ifanc sydd â salwch sy’n cyfyngu bywyd - cefnogaeth sy’n parhau drwy gydol bywyd y plentyn a thu hwnt.
Am y diweddaraf am fy hyfforddiant ar gyfer y daith feicio hon os gwelwch yn dda ymwelwch â fy mlog <http://searchofgoodfood.blogspot.co.uk/> a chliciwch ar y dudalen Taith Feicio Elusennol 6 Castle Gogledd Cymru yn y bar dewis.
Diolch ymlaen llaw am eich cefnogaeth
Elfed

No comments:

Post a Comment